فراری - چین 2019

مدیر فراری از توافق پیش از مسابقه روسیه پرده برداشت

فرمول یک ایران - متیا بینوتو، مدیر تیم فراری از جزئیات مربوط به توافق بین راننده هایش، سباستین فتل و چارلز لکلرک در مسابقه فرمول یک روسیه پرده برداشت.... ادامه ...