آلونسو و همیلتون - سنگاپور 2017

آلونسو: زندگی همیلتون تحت تاثیر خودروی خوب تیم مرسدس است

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو، قهرمان دو دوره فرمول یک بیان کرده که قدرت بالای خودروی تیم مرسدس باعث موفقیت های لوییس همیلتون شده و به او اجازه داشت... ادامه ...
لوئیس همیلتون و سباستین فتل - بحرین 2019

لوئیس همیلتون: خودروی SF90 فتل از یک نظر بهتر از W10 بوده است

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون می گوید که خودروی 2020 تیم فرمول یک مرسدس نیاز به بهبود اساسی دارد و بخش اصلی این بهبودها باید مربوط به عبور از روی برآ... ادامه ...
لوئیس همیلتون مرسدس - فرمول یک روسیه ۲۰۱۷

لوئیس همیلتون: ما به تعقیب “هدف های تقریبا ناممکن” ادامه می‌دهیم

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون می‌گوید مرسدس همانگونه که سال های قبل به تعطیلات زمستانه بین دو فصل می‌رفته امسال هم همان گونه در فاصله بین دو فصل به ت... ادامه ...