لوئیس همیلتون

رضایت ۹۹ درصدی لوئیس همیلتون با چاشنی نگرانی از سرعت فراری

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون می گوید احساس او در روز اول تمرین استرالیا با ماشین مرسدس، زمین تا آسمان با روزهای تست پیش فصل متفاوت بوده است. همیل... ادامه ...