سباستین فتل و لوئیس همیلتون - کانادا 2019

سباستین فتل: همیلتون قطعا لیاقت ششمین قهرمانی جهانی را دارد

فرمول یک ایران - سباستین فتل می گوید هیچ شکی نیست که لوییس همیلتون لیاقت قهرمانی جهانی را دارد. اگر موضوع خاصی تغییر نکند، لوییس همیلتون به زودی ششمین... ادامه ...
لوئیس همیلتون و سباستین فتل - کانادا 2019

لوئیس همیلتون: فراری با انتخاب لکلرک به عنوان راننده شماره یک اشتباه می کند

فرمول یک ایران - صدرنشین جدول قهرمانی رقابت های فرمول یک ۲۰۱۹، لوئیس همیلتون، معتقد است فراری، چارلز لکلرک را به بهای از دست دادن سباستین فتل در جایگا... ادامه ...