نیکی لائودا : سباستین فتل به اندازه ای که باید تنبیه نشده است

فرمول یک ایران - نیکی لائودا ، مدیر غیر اجرائی مرسدس، می‌گوید که فیا حق دارد که در خصوص حرکت سباستین فتل در خلال مسابقه بزرگ آذربایجان تحقیق و تفحص کن... ادامه ...