فرناندو آلونسو - ایندی 500

مکلارن اجازه شرکت مجدد آلونسو در مسابقات ایندی کار نخواهد داد

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو در دومین مسابقه خود در مسابقات ایندی کار شرکت نخواهد کرد. تیم مکلارن قاطعانه اعلام کرد به راننده اسپانیایی خود در مساب... ادامه ...
فرناندو آلونسو - گرندپری بریتانیا 2017

آلونسو : شانس زیادی برای گرفتن امتیاز در مجارستان داریم

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو با روحیه ی مثبتی به بوداپست خواهد رفت، زیرا این راننده ی اسپانیایی تیم مک لارن معتقد است که می توانند نتیجه ی خوبی در ... ادامه ...