سباستین فتل

سباستین فتل : هر بار که دور خوبی می زدم لوئیس هم جوابم را می داد

فرمول یک ایران - سباستین فتل، راننده ی تیم فراری پس گرفتن جایگاه دومش در گرندپری چین را رضایت بخش خواند، او هم اکنون با لوئیس همیلتون هم امتیاز است و ... ادامه ...
لوییس همیلتون

لوئیس همیلتون : امسال یکی از نزدیک ترین رقابت ها را خواهیم داشت

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون توانست با اقتدار در گرندپری چین پیروز شود و در جدول امتیازات راننده ها با سباستین فتل هم امتیاز گردد. همیلتون مسابقه... ادامه ...