فرناندو آلونسو در گرندپری روسیه 2017

فرناندو آلونسو به خاطر کنار رفتن از مسابقه روسیه ناراحت است

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو امروز در گرندپری روسیه پیش از شروع مسابقه مجبور به کناره گیری از آن شد. مک لارن برای دومین بار پیاپی با یک ماشین در مس... ادامه ...