گرندپری ایتالیا ؛ کنفرانس خبری بعد از مسابقه

فرمول یک ایران - مسابقه ی گرندپری ایتالیا راس ساعت 16:30 به وقت ایران آغاز شد که نیکو روزبرگ از تیم مرسدس توانست برنده ی این رقابت بشود، روزبرگ از است... ادامه ...