سباستین فتل و لوئیس همیلتون - آذربایجان 2019

سباستین فتل: لوییس همیلتون شایسته قهرمانی جهان است

فرمول یک ایران - سباستین فتل دیشب در یک مصاحبه ای مجددا از لوییس همیلتون و عملکرد او دفاع نمود و همینطور راجب آینده خود و رد شایعه بازنشستگی صحبت نمود... ادامه ...