فرناندو آلونسو - گرندپری بریتانیا 2017

آلونسو : شانس زیادی برای گرفتن امتیاز در مجارستان داریم

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو با روحیه ی مثبتی به بوداپست خواهد رفت، زیرا این راننده ی اسپانیایی تیم مک لارن معتقد است که می توانند نتیجه ی خوبی در ... ادامه ...