نیکو روزبرگ مشتاقانه منتظر پایان سلطه مرسدس است

فرمول یک ایران - نیکو روزبرگ تنها قهرمانی خود را با استفاده از ماشین مرسدس به دست آورده اما حالا به نظر می رسد که مشتاقانه منتظر تغییر قوانین و پایان ... ادامه ...
فرناندو الونسو

آلونسو: مشارکت طرفداران دیتونا در فرمول یک قابل تصور نیست!

 فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو معتقد است که دیتونا برای طرفداران آزادی بیشتری را در نظر می گیرد و هواداران از دیدن این رقابت ها لذت بیشتری می برند و... ادامه ...