لوئیس همیلتون و چارلز لکلرک - اسپانیا 2019

فراری می خواهد برروی خودروی 2020 تمرکز کند، نه لوئیس همیلتون!

فرمول یک ایران - پس از مسابقه گرندپری ابوظبی بار دیگر از متیا بینوتو سوالی درباره لوئیس همیلتون پرسیده شد اما مدیر تیم فراری اذعان کرد که تمرکز آنها ب... ادامه ...