لوئیس همیلتون و سباستین فتل - کانادا 2019

لوئیس همیلتون: فراری با انتخاب لکلرک به عنوان راننده شماره یک اشتباه می کند

فرمول یک ایران - صدرنشین جدول قهرمانی رقابت های فرمول یک ۲۰۱۹، لوئیس همیلتون، معتقد است فراری، چارلز لکلرک را به بهای از دست دادن سباستین فتل در جایگا... ادامه ...