چارلز لکلرک

چارلز لکلرک: مشکلی با استراتژی و تصمیم های تیمی فراری ندارم

فرمول یک ایران - چارلز لکلرک راننده تیم فراری به طور واضح بیان کرد که با تصمیم های تیمی که به خصوص در خلال گرندپری اسپانیا ۲۰۱۹ آنرا دیدیم، مشکلی ندار... ادامه ...
سباستین فتل - کیمی رایکونن

فراری باید برای یک سال دیگر با کیمی رایکونن تمدید می کرد

فرمول یک ایران - پس از گرندپری آذربایجان، ژاک ویلنوو گفت که راننده تازه وارد فراری، چارلز لکلرک بر روی این تیم اثرات منفی را داشته است. راننده مونا... ادامه ...