فرمول یک ایتالیا ؛ صحبتی با راننده های مرسدس

فرمول یک ایران - برای چهاردمین گرندپری فصل به سرزمین چکمه خواهیم رفت، سرزمین تیفوسی ها و سرزمین پیتزا، در این پست ها ما صحبت های رانندگان راجع به فرمو... ادامه ...

گرندپری ایتالیا ؛ صحبتی با راننده های فورس ایندیا

فرمول یک ایران - برای چهاردمین گرندپری فصل به سرزمین چکمه خواهیم رفت، سرزمین تیفوسی ها و سرزمین پیتزا، در این پست ها ما صحبت های رانندگان راجع به گرند... ادامه ...
راننده های مک لارن

گرندپری ایتالیا ؛ صحبتی با راننده های مک لارن

فرمول یک ایران - در آستانه چهاردهمین گرندپری فصل که در پیست مونزا کشور ایتالیا برگزار می‌شود سری می‌زنیم به حال و هوای رانندگان تیم های مختلف تا نقطه ... ادامه ...