لوئیس همیلتون - استرالیا 2018

همیلتون: اگر پای قهرمانی جهان در کار نبود به مانند لکلرک رفتار می کردم

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون می‌گوید تنها دلیلی که او زیاد در مقابل چارلز لکلرک تهاجمی عمل نکرده این بوده است که رقابت برای قهرمانی جهان هنوز تمام ن... ادامه ...