چارلز لکلرک و مکس ورشتپن - مکزیک 2019

وقتی که انتظار پیوستن ورشتپن یا لکلرک به مرسدس از بین رفت!

فرمول یک ایران - مارتین براندل، کارشناس فرمول یک فکر می کرد که مکس ورشتپن یا چارلز لکلرک به مرسدس خواهند رفت اما هر دوی این راننده ها با ردبول و فراری... ادامه ...
متیا بینوتو، چارلز لکلرک و سباستین فتل - بلژیک 2019

تماس تلفنی فتل و لکلرک با مدیر فراری پس از حادثه برزیل

فرمول یک ایران - مدیر اسکودریا فراری آشکار کرد که چارلز لکلرک و سباستین فتل، پس از حادثه گرندپری برزیل باهم طی یک تماسی مشترک با وی ارتباط برقرار کردن... ادامه ...