لوئیس همیلتون و سباستین فتل

لوئیس همیلتون: احترام سباستین فتل از بقیه ی رانندگان فرمول یک بهتر است

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون گفت او سطح خوبی از احترام را نسبت به رفتار هایی که با دیگر رانندگان فرمول یک در دوران حرفه ای اش داشته با رقیب خود سباس... ادامه ...