آلونسو و همیلتون - سنگاپور 2017

همیلتون خواهان تغییر جایگاه آلونسو در سال 2018

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس امیدوار است که فرناندو آلونسو و مکلارن بتوانند در سال 2018 به نفرات اول ملحق شوند. طرفدا... ادامه ...
فرناندو آلونسو - مسابقه فرمول یک ایتالیا 2017

فرناندو آلونسو: احتمالا داوران مسابقه نوشابه می نوشیدند

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو معتقد است داوران گرندپری ایتالیا هنگام حادثه وی با جولیون پالمر نوشیدنی می نوشیدند و حواسشان به این دو راننده نبوده اس... ادامه ...