دنیل ریکاردو - تمرین دوم گرندپری سنگاپور

دنیل ریکاردو همچنان مطمئن است که ردبول می تواند مسابقه سنگاپور را ببرد

فرمول یک ایران - دنیل ریکاردو باور دارد با اینکه تیم ردبول در نبرد برای کسب پول پوزیشن از سباستین فتل و تیم فراری شکست خورده، اما همچنان در نبرد برای ... ادامه ...
دنیل ریکاردو در گرندپری ایتالیا 2017

طوفان دنیل ریکاردو و کسب رتبه چهارم در گرندپری ایتالیا

فرمول یک ایران - راننده تیم ردبول، دنیل ریکاردو که مسابقه ایتالیا را از رده شانزدهم شروع کرد و در نهایت با یک رانندگی فوق العاده توانست به رده چهارم ب... ادامه ...
دنیل ریکاردو و مکس ورشتپن - تعیین خط گرندپری ایتالیا 2017

راننده های ردبول خشنود از تعیین خط ایتالیا

فرمول یک ایران - مکس ورشتپن و دنیل ریکاردو دو راننده ردبول از دور خود در تعیین خط ایتالیا ابزار خوشحالی کردند و با قرار گرفتن در رده های دوم و سوم بهت... ادامه ...