لوئیس همیلتون مرسدس - فرمول یک روسیه ۲۰۱۷

لوئیس همیلتون: ما به تعقیب “هدف های تقریبا ناممکن” ادامه می‌دهیم

فرمول یک ایران - لوئیس همیلتون می‌گوید مرسدس همانگونه که سال های قبل به تعطیلات زمستانه بین دو فصل می‌رفته امسال هم همان گونه در فاصله بین دو فصل به ت... ادامه ...
والتری بوتاس و لوئیس همیلتون - چین 2019

مانع شدن برای پیروزی همیلتون به بوتاس احساس خوبی داد

فرمول یک ایران - والتری بوتاس می گوید که احساس خوبی دارد از اینکه همزمان با کسب ششمین عنوان قهرمانی جهان توسط لوئیس همیلتون، مانع پیروزی او در مسابقه ... ادامه ...
لوئیس همیلتون و والتری بوتاس - چین 2019

بوتاس: برای شکست همیلتون باید خیلی خوش شانس باشم

فرمول یک ایران - والتری بوتاس، راننده مرسدس اذعان کرد که برای رقابت قهرمانی تسلیم نمی شود با اینکه می داند قهرمانی هم تیمی اش، لوئیس همیلتون در مسابقا... ادامه ...