سباستین فتل و چارلز لکلرک - چین 2019

فراری: دستور تیمی در مسابقه چین به نفع سباستین فتل نبود

فرمول یک ایران - متیا بینوتو، مدیر فراری در پایان گرندپری چین اعلام کرد که با راننده جوان خود، چارلز لکلرک برای آنچه در مسابقه رخ داد، همدردی می کند. ... ادامه ...
متیا بینوتو - مدیر فراری

فراری علت دستور تیمی در مسابقه استرالیا را توضیح داد

فرمول یک ایران - فراری درباره ی دستور تیمی ای که در گرندپری استرالیا صادر کرد و چارلز لکلرک را از حمله به سباستین فتل منع کرد، این گونه توضیح داد که د... ادامه ...
سباستین فتل - استرالیا 2019

سباستین فتل: خودروی فراری در تست ها احساس بهتری داشت

فرمول یک ایران - سباستین فتل که باید مسابقه ی ملبورن را از رده سوم استارت بزند، از برتری مطلق مرسدس در تعیین خط استرالیا شگفت زده شده است. تست های ... ادامه ...