لوئیس همیلتون و والتری بوتاس - فرانسه 2019

مرسدس مشکل دردناک کنترل دما در اتریش را توضیح داد

فرمول یک ایران - مدیر تیم فرمول یک مرسدس، توتو ولف گفت که تماشای ناتوانی ماشین های والتری بوتاس و لوییس همیلتون در کنترل دما برایش دردناک بود. هر د... ادامه ...