لوئیس همیلتون - گرندپری بریتانیا 2017

لوئیس همیلتون: می دانم چه کسانی سعی دارند صندلی مرا تصاحب کنند

فرمول یک ایران: لوئیس همیلتون، در آخرین مصاحبه‌ی خود در مورد آینده‌اش در فرمول یک گفت. بریتانیایی، یک سال دیگر با تیرهای نقره‌ای قرارداد دارد اما بناب... ادامه ...

همیلتون با کمک یک اشتباه فتل را مغلوب کرد

فرمول یک ایران - آن طور که به نظر می‌رسید، کندی ماشین ایمنی که با انتخاب مود اشتباه در شروع مجدد مسابقه توسط لوئیس همیلتون انتخاب شده بود، توانست او ر... ادامه ...