والتری بوتاس

مرسدس: بوتاس نیاز به بررسی و فراموش کردن اشتباهش در گرندپری چین دارد

فرمول یک ایران - مدیر تیم فرمول یک مرسدس (توتو ولف) از والتری بوتاس راننده جدید تیمش حمایت کرده است تا در کارایی خودش در گرندپری چین تفکر کند، او گفت ... ادامه ...