فرناندو آلونسو - ایندی 500

مکلارن اجازه شرکت مجدد آلونسو در مسابقات ایندی کار نخواهد داد

فرمول یک ایران - فرناندو آلونسو در دومین مسابقه خود در مسابقات ایندی کار شرکت نخواهد کرد. تیم مکلارن قاطعانه اعلام کرد به راننده اسپانیایی خود در مساب... ادامه ...