چارلز لکلرک - چین 2019

لکلرک: چنین فاجعه ای در تعیین خط آلمان سزاوار فراری نبود

فرمول یک ایران - چارلز لکلرک ضمن همدردی با تیم فراری پس از فاجعه ی تعیین خط گرندپری آلمان گفت آن ها سزاوار چنین نتیجه ای نبودند. لوئیس همیلتون با ث... ادامه ...