کیمی رایکونن - تعیین خط گرندپری بلژیک 2017

روزی که رایکونن ناراحت شد؛ چرا کیمی در فصل 2009 فراری را ترک کرد؟

فرمول یک ایران - کیمی رایکونن آخرین قهرمان فراری، در سال 2009 تیم فراری را ترک کرد و فرناندو آلونسو جای او را در تیم فرمول یک فراری گرفت، پس از چهار س... ادامه ...
متیا بینوتو، چارلز لکلرک و سباستین فتل - بلژیک 2019

تماس تلفنی فتل و لکلرک با مدیر فراری پس از حادثه برزیل

فرمول یک ایران - مدیر اسکودریا فراری آشکار کرد که چارلز لکلرک و سباستین فتل، پس از حادثه گرندپری برزیل باهم طی یک تماسی مشترک با وی ارتباط برقرار کردن... ادامه ...