کاربر

نام کاربر

Wwe.f1.77

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مکس ورشتپن

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری, رپسول هوندا

بیوگرافی کاربر

عشق است فراری و فتل و(مکس) کبیرتمام