کاربر

نام کاربر

wakcy

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, رالی قهرمانی جهان, ناسکار, دی تی ام

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری