کاربر

نام کاربر

The Last Phenom

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, ناسکار, ایندی کار

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری, تک 3 یاماها