کاربر

نام کاربر

Seb vetel

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

محمدرضا.طرفدارسرخت سباستین فتل