کاربر

نام کاربر

سهند تبيانى

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

فرناندو آلونسو

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری