کاربر

نام کاربر

saeed.n.m

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, فرمول E

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

موتور سوار مورد علاقه

نیکی هیدن

تیم مورد علاقه

فراری, دوکاتی