کاربر

نام کاربر

سباستین فتل

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

خورخه لورنزو

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری, ردبول

بیوگرافی کاربر

عاشق فرمول یک، طرفدار سرسخت سباستین فتل و مایکل شوماخر کبیر