کاربر

نام کاربر

OWL

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

تیم مورد علاقه

ویلیامز

بیوگرافی کاربر

مکانیک خودرو و ماشینهای صنعتی