کاربر

نام کاربر

امیرنیکان عسکری

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, رالی قهرمانی جهان, ناسکار

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری, رپسول هوندا, ردبول کی تی ام