کاربر

نام کاربر

NavasaN

رشته مورد علاقه

موتوجی پی

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری, یاماها

بیوگرافی کاربر

وای اگر بالداساری بیاد جی پی💪😈