کاربر

نام کاربر

Mr Fox

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, رالی قهرمانی جهان, مسابقات جهانی استقامت

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری, ردبول, رپسول هوندا