کاربر

نام کاربر

Mojtaba23

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, رالی قهرمانی جهان, فرمول E

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری, ویلیامز