کاربر

نام کاربر

M.e.h.d.i

رشته مورد علاقه

فرمول یک, فرمول E

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

مرسدس فن، دانشجو و….