کاربر

نام کاربر

مهدی کاظمی

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

فرناندو آلونسو

موتور سوار مورد علاقه

یوهان زارکو

تیم مورد علاقه

فراری