کاربر

نام کاربر

max verstapen

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مکس ورشتپن

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

بیوگرافی کاربر

امین ۳۰ساله از مشهد دو دوره قهرمان مسابقات کارتینگ درسطح استانی و یک قهرمانیه کشوری . دارای گواهینامه ی خودروهای فرمول از آکادمی آلن برگ آمریکا Allen berg racing school . دوست و هم مسابقه ای دوران کودکی ونوجوانی کوروش محمد خانی در پیست شاندیزمشهد . یکبار درپیست های سخیر بحرین باکو آذربایجان ابوظبی امارات از نزدیک شاهد مسابقات بودم اعتیادبه فرمول یک هم دارم.