کاربر

نام کاربر

مسعود قاسمی

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری, رپسول هوندا, دوکاتی

بیوگرافی کاربر

هیچ