کاربر

نام کاربر

masoud_f1

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

دنیل ریکاردو

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی