کاربر

نام کاربر

محمد علیمهری

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

لوئیس همیلتون

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

دوستدار فرمول یک و لوئیس بزرگ