کاربر

نام کاربر

…m6…

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

لوئیس همیلتون

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

عاشق فرمول یک و لوئیس قهرمان?