کاربر

نام کاربر

دانیال

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

لوئیس همیلتون

تیم مورد علاقه

مک لارن

بیوگرافی کاربر

یه مک لارنی