کاربر

نام کاربر

konstantin5

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

یوهان زارکو

تیم مورد علاقه

مک لارن