کاربر

نام کاربر

Kamran

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

کارشناس ارشد مالتی مدیا از دانشگاه لیم کوک وینگ