کاربر

نام کاربر

Juve

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

40 سال- مهندس هواپیما-15 سال هوادار آماتور فراری