کاربر

نام کاربر

Hassan Mohebbi

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, فرمول E

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

موتور سوار مورد علاقه

دنی پدروسا

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری, آلفا رومئو, رپسول هوندا, یاماها, دوکاتی

بیوگرافی کاربر

راننده: شوماخر (پدر و پسر)، نیکو رزبرگ، پرز، لکلرک و نوریس؛ تازگیام وتل دوست داشتنی. موتورسوار: ولنتینو، دویزیوسو، اولیویرا، کوارتارارو، دالاپرتا، بیندر و مارینی.