کاربر

نام کاربر

Hassan Mohebbi

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, رالی قهرمانی جهان

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

موتور سوار مورد علاقه

دنی پدروسا

تیم مورد علاقه

فراری, آلفا رومئو, رپسول هوندا, یاماها, دوکاتی

بیوگرافی کاربر

فرمول یک: شوماخر(پدر و پسر)، کیمی، نیکو رزبرگ، پرز، لکلرک و نوریس. موتورسواری: ولنتینو، دنی، دویزیوسو، کوارتارارو، رینز، اولیویرا و دالاپرتا. رالی: لوب و اوژیه