کاربر

نام کاربر

Hassan

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

موتور سوار مورد علاقه

دنی پدروسا

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری, آلفا رومئو, رپسول هوندا, یاماها, دوکاتی

بیوگرافی کاربر

راننده: شوماخر، کیمی، نیکو، بوتاس، لکلرک و نوریس. موتورسوار: پدروسا، ولنتینو، دویزیوسو، رینز، اولیویرا و موربیدلی