کاربر

نام کاربر

Hassan Mohebbi

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

موتور سوار مورد علاقه

دنی پدروسا

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری, رپسول هوندا, یاماها, دوکاتی

بیوگرافی کاربر

راننده: شوماخر، کیمی، نیکو رزبرگ، پرز، لکلرک و نوریس. موتورسوار: ولنتینو، دنی پدرسا، دویزیوسو، رینز، اولیویرا و کوارتارارو.