کاربر

نام کاربر

HaniCaspian

رشته مورد علاقه

فرمول یک, رالی قهرمانی جهان

راننده مورد علاقه

فرناندو آلونسو

تیم مورد علاقه

فراری, رنو, رپسول هوندا