کاربر

نام کاربر

HaniCaspian

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, رالی قهرمانی جهان

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

دنی پدروسا

تیم مورد علاقه

فراری, رنو, رپسول هوندا