کاربر

نام کاربر

grandsepehr

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

فرناندو آلونسو

تیم مورد علاقه

فراری