کاربر

نام کاربر

ferrari 4 ever

رشته مورد علاقه

فرمول یک, رالی قهرمانی جهان, ناسکار

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری, دوکاتی