کاربر

نام کاربر

مهدی

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

فیلیپه ماسا

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری